Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека - 2017" Портфоліо шкільного бібліотекаря Тихоненко З.М.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії наказую провести у 2016-2017 навчальному році Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2017» (Міністр С.М.Квіт).

.Основними завданнями конкурсу є:

- оптимізація діяльності шкільних бібліотек щодо залучення дітей до читання, формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;

- виявлення інноваційного досвіду роботи шкільних бібліотекарів, творчо працюючих керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, працівників управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотекарів;

- підвищення рівня професійної компетентності шкільних бібліотекарів та сприяння підняттю престижу цієї професії;

- привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем розвитку бібліотечної справи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;
поширення та впровадження кращого бібліотечного досвіду загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.


V. Вимоги щодо участі у конкурсі

5.1. Конкурсні матеріали повинні включати:

анкету учасника за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

паспорт бібліотеки навчального закладу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

титульний аркуш, на якому зазначаються: найменування конкурсу, номінація, тема досвіду, прізвище, ім'я та по батькові учасника (учасників), посада (посади), найменування навчального закладу, місто (село), область;

зміст роботи із вказівкою сторінок;

опис досвіду роботи в рамках визначеної номінації;

список використаних джерел;

додатки (за наявності) з обов’язковим посиланням на них в описі досвіду роботи.

5.2. Опис досвіду роботи надається українською мовою, додатки – мовою, якою ведеться викладання в навчальному закладі.

5.3. Матеріали подаються в друкованому та електронному (на диску) вигляді.

Обсяг матеріалу має бути не більше 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити різного характеру авторські методичні розробки, презентації.

Презентації слід подавати тільки в електронному вигляді.
5.4. Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам, зазначеним у цьому розділі, та подані пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 1-го етапу конкурсу, не розглядаються.
Директор Департаменту

загальної середньої
та дошкільної освіти О. В. Єресько

Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017"
Критерії оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017"

Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
у 2016-2017 навчальному році


 Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека - 2017"
Номінація"Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей" 

Робота на конкурс Тихоненко З.М. "Шкільна бібліотека - територія читання"
Комментариев нет: